Nhạc Rock và những trái tim bất tử

Nhiều dòng nhạc khác nhau nuôi lớn những tâm hồn khác nhau, và rock cũng là một thể loại nhạc dành cho những ai yêu thích đam mê nó. Nhạc rock là thể loại nhạc quần chúng chịu ảnh hưởng của nhiều dòng nhạc khác nhau, có cái tên bắt nguồn từ “rock and roll” … Đọc tiếp Nhạc Rock và những trái tim bất tử